Advice แอดไวซ์ สาขา นครสวรรค์ (ถนนมาตุลี) :: ศูนย์จำหน่าย ซ่อม คอมพิวเตอร์ Notebook Tablet Smartphone และอุปกรณ์ไอทีครบวงจร
ราคา

ต่ำสุด สูงสุด


หมวดที่แสดง
Projector*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

Projector Acer
Projector acer X117H
Projector acer X117H
800 X 600 (SVGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง *
ราคา 10,500 บาท
AcerProjector acer P1185
Projector acer P1185
800 X 600 (SVGA) / Brightness 3200 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง *
ราคา 10,900 บาท
AcerProjector acer X117H
Projector acer X117H
Free Screen 70X70
800 X 600 (SVGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 10,900 บาท
AcerProjector acer P1150
Projector acer P1150
Free Screen 70X70
800 X 600 (SVGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 14,500 บาท
AcerProjector acer X127H
Projector acer X127H
Free Screen 70X70
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3600 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 14,800 บาท
AcerProjector acer P1250
Projector acer P1250
Free Screen 70X70
XGA (1024 x 768) / Brightness 3600 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 16,900 บาท
AcerProjector acer P1285B
Projector acer P1285B
Free Screen 70X70, Wireless dongle
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3200 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 18,500 บาท
new
AcerProjector acer X137WH
Projector acer X137WH
Free Screen 70X70
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 3700 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 19,900 บาท
AcerProjector acer X1226H
Projector acer X1226H
Free Screen 70X70
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3800 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 21,900 บาท
AcerProjector acer X1326WH
Projector acer X1326WH
Free Screen 70X70
1280 x 800 (WXGA) / Brightness 4000 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 22,900 บาท
AcerProjector acer X1278H
Projector acer X1278H
Free Screen 70X70
1024 x 768 (XGA) / Brightness 3800 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโมง
ราคา 24,900 บาท
AcerProjector acer H6517ABD
Projector acer H6517ABD
1920 x 1080 (Full HD) / Brightness 3200 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโม
ราคา 29,900 บาท
AcerProjector acer A1500
Projector acer A1500
Free Screen 70X70
1920 x 1080 (Full HD) / Brightness 3100 lm / Contrast 20000:1 / หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ 1 000 ชั่วโ
ราคา 30,980 บาท
Acer